logo

harmonia-logo

Tagság

Figyelem! új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatEmail

     

 A CSEMADOK ALAPSZERVEZETE NASZVAD tagságának létszámát figyelembe véve a legnagyobb alapszervezetek közé tartozik.

          
Tiszteletbeli Csemadok tagok, a 2014-es év végével:

2009-től

Jaroslav Rezler - Kutná Hora

Andrej Németh Endre - Kutná Hora

Jiří Šuhájek - Praha

Radka Urbanová - Praha

Mikuláš Lovacký - Bardejov

Kopócs Tibor - Komárom

Gyergyádesz László - Kecskemét

Ifj. Gyergyádesz László - Kecskemét

Turi Endre - Kecskemét

Tóth Pál - Pusztaszer

2014-től

Berta János Csávoly HU

Bognár József Szentlászló HU

Vörös Szilárd Felsőszentiván HU

Nyitrai István Bőszénfa HU

Hengerics József Szulok HU

Domonyi László Kiskőrös HU

Vető Zoltán Rém HU

Hajdúné Farkas Erika nagyigmánd HU

Dr. Malomsoki István nagyigmánd HU

Dr. Malomsokiné Varga Nóra Nagyigmánd HU

Bedecs Ilona Komárom HU

Fekete András Felsőszentiván HU

Fekete Imre Borota HU

2013. december 14-én tartott éves közgyűlés idején a taglétszám meghaladta az 1050 tagot. Az ünnepélyes csemadok tag avatás, amely az Alapiskola végzősei körében már elfogadott megoldás, évente 15-20 fővel gyarapitja a taglétszámot. Sajnos a természet, ahogyan ad, úgy e lis vesz, igy évközben többen távoztak az élők sorából, ami a taglétszámra természetesen negatív hatással van. A fiatalok bevonása viszont nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az átlagéletkor egyre fiatalodik, ami a jövőt illetőleg szinte elengedhetetlen.

A 2014-es évben is az éves tagsági beszedésekkori személyes látogatásokon túl, ismételten a „Novumk Naswod“ havilap teljesiti majd a kapcsolattartás feltételeit a vezetőség és a tagság között.

Határozati javaslat a hazai rendezvényekre

 

2012. december 15-én az éves közgyűlés időpontjában szervezetünk tagságának létszáma: 1028 tag.

            A magas taglétszámnak is talán köszönhető, hogy az ezret meghaladó Csemadok tagok gyermekei egyre többen látogatják a szervezet által fenntartott tánc és zeneórákat, vesznek részt az egyes előadásokon.

            A tagsággal a kapcsolattartás 2012-es évben a  „Novum Naswod“, helyi újság segitségével történik, amelyben úgy az előzetes, mint az utólagos beszámolókról tudomást szerezhetnek a tisztel tagok. Ezen felül, az év első nagyedében személyesen is meglátogatnak vezetőségi tagjaink minden Csemadok tagot, mikor begyűjtik az éves tagságit.

           

 

2011. december 17-én az éves közgyűlés időpontjában szervezetünk tagságának létszáma: 1024 tag.

 

Ez az országos viszonylatban is egyedülálló taglétszám nagysága még nem elég ok arra, hogy sikeresnek mondhassuk szervezetünk munkáját. A sikeresség záloga inkább abban rejlik, hogy a vezetőség összetétele és aktivitása olyannyira kielégítő, hogy bátran allíthatjuk, szervezetünk része a helyi kultúrális életnek és annak nagyban befolyásolója is egyben. Az aktivitásokról a tagságnak ezidáig havi rendszerességgel névreszólóan levélben küldtünk értesítést, aminek köszönhetően szép számban látogatták egyes rendezvényeinket. A névre szóló értesítés a 2012-es év kezdetével megszakad, de nem szünik meg. A 2011. decemberében útjára indított Novum Naswod havilap tölti be majd ezt a szerepet. Szervezetünk vezetősége a havilap adta lehetőségeket kihasználva juttatja el majd híreit a tervezett eseményekről a Tisztelt Csemadok Tagoknak. A már lezajlott eseményekről pedig beszámolóval kedveskedünk majd, így biztosítva a hírt azon tagoknak,lakosaknak is kik nem kísérik figyelemmel honlapunkat a www.csemadoknaszvad.sk címen.

 

        

 

 

                A 2010. december 18-án megtartott évzáró közgyűlést megelőzőleg tartott taglétszám leltár eredményeképp elmondható, hogy a sikeresen zárt év, újabb sikernek elkönyvelhető ténye, hogy a 2010-es év folyamán sikerült tagságunk létszámát a kitűzött 1000 fő létszám felé emelni.
         2010. December 18-án a pontos létszám 1002 tag. Ez a taglétszám országos viszonylatban is egyedülálló, a lakosság létszámához mérten. Ez az elért siker is arra kell, hogy sarkalja a mindenkori vezetőséget, hogy a kellőképpen tájékoztatott tagság minél nagyobb létszáma fontos a szervezet életében, ezért mindent meg kell tenni azért, hogy ez a létszám ne csökkenjen, a lehetőségek szerint pedig növekedjen. Mindazon túl, hogy a taglétszám a 2010-es évben növekedett, elmondható, hogy a fiatalok felé nyitás is megtette hatását, hiszen az átlagéletkor pozitív irányban mozdult el. A Csemadok Alapszervezet Naszvad tagságának átlagéletkora fiatalodott.

 

 

Már 1949-ben, amikor a szervezet megalakult, az év végére közel 200 tagot tartott nyilván.

 

           Az akkori aktivistáknak köszönhetően a szervezet nagyon hamar fontos szerepet töltött be községünk kulturális életében, létrehozva egy közös célért tevékenykedő közösséget. Ennek hatására rövid idő elteltével a tagság létszáma túllépte az 1000 főt, amely évtizedeken keresztül kisebb nagyobb eltérésekkel állandósult. Napjainkban (2008-as év) 870 tagot tartunk nyilván, 42 éves átlagéletkorral.  Ez a létszámú közösség, és a tény, hogy a legnagyobb alapszervezetek közé tartozunk, egyaránt késztet bennünket arra, hogy a tagságra mindenkor odafigyeljünk. A 2009 –es év tervei között szerepel a taglétszám pontosítása és növelése. A növelés egyik módja, hogy az Alapiskolában végzősöket, az év végi iskolazáró ünnepségen, ünnepélyes keretek között Csemadok taggá avatjuk majd. Az avatáson túl lehetőséget nyújtunk számukra, hogy éljenek a Csemadok által nyújtott lehetőségekkel és látogassák rendezvényeinket, vegyék ki részüket a közösségi munkálatokban, legyenek aktív szereplői szervezetünk valamelyik csoportjának.
           Úgy érezzük és bízunk abban , hogy látva igyekezetünket, amely kultúránk és hagyományaink megőrzésére irányulnak, beállnak sorainkba olyan egyének is, akik eddig ezzel a gondolattal még nem foglalkoztak.
           A vezetőség igyekezetének gyümölcseként a 2oo9-es év végére a tagság létszáma 930 főre nőtt!

 

Utoljára frissítve (2015 március 08., vasárnap 19:27) 2008 október 10., péntek 19:29