logo

harmonia-logo

Évzáró közgyűlés

Figyelem! új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatEmail

2011. december 17.

Évzáró közgyűlés

Délután 4 órára meghirdetett közgyűlésre aránylag kevesen jöttek el. A közel 80 fős közgyűlést Simonics Tibor nyitotta meg. Üdvözölte Petheő Attilát, a Csemadok Komárom Területi Választmányának elnökét, Dr. haris Józsefet községünk polgármesterét és természetesen a jelenlévő Csemadok tagokat és vendégeket.

            A megnyitó után javaslatot tett a javasló, jelölő és szavazatszámláló bizottság tagjaira. Molnár Zoltán elnök, Haris Zoltán és Kelemen Zoltán további tagok jelölését a közgyűlés elfogadta. Az ülést vezető Simonics Tibor 3. pontként felolvasta a közgyűlés tervezett napirendi pontjait, amelyet a jelenlévők kézfenntartással jelezve egyhangúlag jóváhagytak a következők szerint:
     a, A 2011 – es év tevékenységéről beszámoló (elnök, Dobosi  Róbert)
     b, A 2011 – es év pénztári beszámolója (pénztáros Lábszky Ivett)
     c, Ellenőrző bizottság beszámolója
     d, Hozzászólások, javaslatok,
     e, Javaslat a vezetőség kibővítésére, az új összetétel jóváhagyása
     f, javaslat a ellenőrző bizottság tagjainak újraválasztása.,
     g,Javaslat jóváhagyása szavazással.
     h, Javaslat a 2012 – es év terveire (elnök, Dobosi Róbert)
      i, Vita
     j, Határozati javaslat ismertetése,elfogadtatása
     k, Jubilánsok megünneplése
     l, Zárszó (Simonics Tibor)
Ezek után Dobosi Róbert elnök tartotta meg éves beszámolóját az alábbi felsorolásban:
2011-es éves beszámoló
 
2011. január 22.               Vince bál
Belépőjegyek rekordidő alatt fogytak el, hagyományőrzésre építve, néptáncbemutató, cigányzenekar, élő zene, vőfély segítségével a tálalás, farsangi fánk és siska, gyümölcsparádé, koktélbár, Csemadok bár, közös nótázás cigányzenére, sztárvendég, Márió – harmonikás,
2011. február   11.           Gerhát Vilmossal , aki éveken keresztül vezette a Búzavirág éneklőcsoportot
85-ik születésnapját ünnepeltük meg egy rendhagyó énekpróba keretén belül.
2011. február 13.             Rendhagyó fellépés a Sportcsarnokban
A Kárpát Meditop Kupa meccsek közti szüneteit töltöttük meg népművészettel, felléptek, énekeseink, citerásaink és szólóénekesünk is .
2011. február 25.             Farsang farka a Klubban
Hagyományosan megünnepeltük szűk belső körben a farsang végét.
2011. február 26.            Mátyásnapi Tavaszváró Fesztivál Nagyigmándon
Erre a műsorra már évek óta visszatérő vendégek aktivistáink, Búzavirág éneklőcsoport, Viza citerazenekar, Pettyem néptánccsoport és Bánházi Dóra aki népdalokat énekelt.
2011. február 26.             1. Csemadok ifjúsági bál
A fiatalok régi vágya vált valóra, amikor megszerveztük számukra, segítségükkel az első ifjúsági reprezentációs Csemadok bált. Csak dícsérni lehet az eredményt.
2011. március 12.            1848-as Szabadságharc emlékünnep
Ez esetben főleg a hazai szereplőkből összeállított műsorra fektettük a hangsúlyt.
2011. március 15.            1848-as Szabadságharc emlékünnep Komáromban,
Ahol éneklőcsoportunk járult hozzá a Területi választmány által rendezett ünnepség színességéhez.
2011. március 28.            Kodály Zoltán Népdalverseny Érsekújvárott
Annak ellenére, hogy ide a helyi Alapiskola nevezte be Bánházi Dórát, büszkeségünk, hogy az általunk taníttatott tanuló szép eredményt ért el.
2011. április 2.                  30. Országos tánctalálkozó és kirakodóvásár Budapesten
Első alkalommal vettek részt táncosaink e rendezvényen, mindenki nagy megelégedésére. Mindazok mellett, hogy bekapcsolódtak a táncba, megízlelhették az igazi táncház atmoszféráját.
2011. április 29.                Tánc világnapjának tisztelgünk
Már hagyományosnak mondható ez a rendezvényünk is, hiszen 3. alkalommal sikerült megszervezni. Az egész napos, főleg gyermekeknek tervezett rendezvény ismét nagy sikert aratott . A tánc mellett megismerkedhettek különböző kézművességekkel, azokat gyakorolhatták is.
2011. április 30.                Zene-Barátság Népzenei Gála Szőny
Pettyem, Sústya, Bánházi Dóra,
2011. május 8.                  Bíborpiros Szép Rózsa
Járási elődöntő , továbbjutottak: Búzavirág nők, férfiak, Viza, Bánházi Dóra,
2011. május 17.                Ipolyi Arnold Magyar Mesemondó verseny Zsigárd
Fontos mozzanat a 2011-es évben, hiszen új színnel bővült népművészeink összetétele, mikor beneveztük Kis Richárdot a mesemondó versenyre, ahol aranysávos besorolással jutott a döntőbe.
Köszönet ezért Ágh Erikának, aki a mesét betanította.
2011. május 21.                Népszámlálás
Fontos eseményben segédkeztünk, irányelvek és a magyar nyelv használata a közéletben, kiadvány terjesztése.
2011. május 21.                Művészeti Fesztivál Perbete
Pettyem néptánccsoportunk képviselte szervezetünket, községünket.
2011. május 21.                Spiró György Prah
Május a színház hónapja, ez alkalomból meghívtuk a Komáromi Jókai Színházat. Régebben, még magyar területi Színházként sokat jártak Naszvadra.
2011. június 4.                  Kitelepítettek találkozója
Dél Komáromban, fellépett a Búzavirág vegyes csoportunk.
2011. június 6.                  Ipolyi Arnold Magyar Mesemondó verseny döntője
Dunaszerdahely VMK, Kis Richárd, nagyon erős mezőnyben bronz sávos besorolást kapott a szakmai zsűritől.
2011. június 3-12.            Tűzvirág – Művészetek Hete
3. alkalommal, minden eddigi elért eredményt túlnőtt.
2011. június 12.                Pünkösdi néptánc találkozó Alap Magyarország
Pettyem tánccsoportunk kapott meghívást.
2011. június 18.                Felvidékiek találkozója Felsőszentiván testvértelepülésünkön.
Búzavirág éneklőcsoport képviselte szervezetünket és községünket.
2011. június 18.                Hegyi – Nap Nagyigmánd testvértelepülésünk
Pettyem tánccsoportunk képviselte szervezetünket, községünket
2011. június 25.                VII. Ógyallai amatőr népművészeti fesztivál.
Búzavirág, Viza, Sústya és Bánházi Dóra képviselt bennünket
2011. július 1.                    Csemadok Tag avatás
Ez alkalommal a bankett ideje alatt avattunk 16 végzős diákot  Csemadok taggá.
2011. július 9.                    Hídverő napok
Pat községben, mindegyik aktivistánk részt vett a műsorban.
2011. július 16                   Járási Dal és Táncünnepély Kolozsnéma.
Minden csoportunk bemutatkozott.
2011. augusztus 6-7        csapatépítő tábor Path
Csapatépítés a javából.
2011. augusztus 25-30. Tiszakécskei citeratábor
Viza és Kis Richárd
2011. augusztus 8-12.    Határtalan néptánc tábor Nagyigmánd.
Pettyem táncosaink vettek részt.
2011. augusztus 13.        Szent István napi ünnepek Vajkán
Viza és a Pettyem,
2011. augusztus 21.        Szent István napi ünnepség,
Már hagyományként szerveztük meg, nagyon sok érdeklődő volt kíváncsi.
2011. augusztus 27.        Szent István napi ünnepség
Bécs, katolikus egyház szervezésében sokadik alkalommal.
2011. szeptember 3.      Tánciskola beiratkozás
Több mint 40 gyermek jelentkezett.
2011.szeptember 24.     Nyitott pincenapok Búcson
Pettyem, Bánházi Dóra, Kis Richárd,
2011. október 8.              Amit a pálinkáról tudni kell előadás.
A pálinka után érdeklődők szép számban eljöttek.
2011. október 15.            Bíborpiros Szép Rózsa libád elődöntő.
Innét csak a Búzavirág nők jutottak az országos döntőbe.
2011. november 5.         Országos citeratalálkozó Jóka
Viza és a Sústya.
2011. november 12.       Dalolj, táncolj velünk Népdalest
Erre még emlékezhetünk, hiszen alig pár hét telt el az óta.
2011. november 26.       Bíborpiros Szép Rózsa országos döntő
Teljes, siker a női csoport kiemelt arany sávos besorolást ért el.
2011. december 17.       Évzáró
Összegzésként:
40 alkalommal idehaza, vagy kint, minden alkalommal kisebb nagyobb rendezést igénylő szervezkedés.
 
A felsorolt eseményeken túl meg kell, hogy említsem, hogy több taggal bővült a Búzavirág vegyes éneklő csoport, a Viza citerazenekar és a Pettyem tánccsoport.
Ez évben alakult a Sústya citerazenekar és ez évben indítottunk első alkalommal mesemondót.
Bővült a táncosok viselete, a népdalcsoport és a Viza citerazenekar viselete.
15 alkalommal vezetőségi ülés, kb. 90 százalékos részvétellel.
Heti rendszerességgel ének, tánc, zene próba a Csemadok klubban.
Az említett tevékenységek mellett befejeződött a klub felújítása, bővítése.
Szociális helyiségek modernizálása, bővítése, ifjúsági klub új helyiségbe költöztetése, és a majdani galéria lehetőségének kialakítása.
                Weboldalunkat mai naphoz ,közel 12 000 alkalommal nyitották meg, külön sikernek könyvelhető el, hogy már nem csak hazai látogatói vannak honlapunknak. Szinte a világ minden táján töltenek el hosszabb, rövidebb időt honlapunk böngészésével.
És a köszönet:
Az említett események sokasága nem jöhetett volna létre azoknak a segítő embereknek a munkája nélkül, akiknek ezúton szeretnék köszönetet mondani név nélkül, hogy senki sem maradjon ki a felsoroltakból. Köszönöm a sok-sok munkát a vezetőség tagjainak és a segítőknek, támogatást a támogatóknak. Köszönet az Önkormányzatnak és községünk polgármesterének az anyagi és az erkölcsi támogatásért és köszönet a községi létesítmények dolgozóinak mindennemű segítségükért.
S végül, de nem utolsó sorban köszönöm Önöknek Tisztelt Csemadok tagok, hogy rendezvényeink után érdeklődést mutattak.
            Ezek után Lábszky Ivett pénztári beszámolót tartott, a közel 70 ezer eurós költségvetésről, majd takács Zoltán az ellenőrző bizottság elnöke tartott beszámolót a 2011. december 10-én elvégzett leltárról, majd hozzászólásokra kérte fel Simonics Tibor a jelenlévőket, majd felkérte a javasló bizottság elnökét Molnár Zoltánt, hogy tegyen javaslatot a vezetőség bővítésére. Vezetőségünk 1 taggal, bővült. Kürti Alexa, már korábban is tevékenykedett a csemadok ifjúsági csoportjában, miután bemutatkozott, a jelenlévők egyhangúan elfogadták jelölését.
            A következő percekben Dobosi Róbert elnök számolt be a 2012-es tervekről, amelyek az alábbi sorokban olvashatóak:
Tervezett hazai műsorok, rendezvények 2012-ben:
2012. január 21.                               Vince bál 
2012. február 11.                             Ifjúsági bál
2012. február 25                              Harmónia Díjátadó gála a Komáromi Jókai Színházban
2012. március 17.                            (1848 Szabadságharc) 
2012. április 21.                                „A tánc világnapjának tisztelgünk“ táncház és kézműves foglalkozás.
2012. május 05 .                               Színházi előadás, Jókai színházzal
2012. június 1-10                             Tűzvirág – Művészetek Hete 2012 .
2012. július                                        Szabadságok hónapja.
2012. augusztus 19.                        Szent István nap
2012. szeptember 9.                      Magyar dal napja
2012. október 27.                           56-os forradalomra emlékezünk
2012. november 24.                       „Dalolj táncolj velünk“ népzenei esztrádműsor
2012. december 15.                      Évzáró taggyűlés
Tervezett fellépések:
Meghívásoktól függően vállalunk fellépéseket Naszvadon kívül. Minden meghívást a vezetőségi ülésen megtárgyalunk és közös döntés alapján döntjük el, hogy igen, vagy nem.
Tervezett beruházások:
Csemadok galéria megnyitása, áttadása 2012. június 1-én.
Búzavirág férfi éneklőcsoport népviseletének befejezése, tetőtől talpig.
Bánházi Dóra népviselete elkészítése.
Pettyem tánccsoport viseletének bővítése, színesítése.
Tűzzománc műhely kialakítása és a benne tervezett tevékenység elindítása, ez a már benyújtott pályazattól függ.
A Csemadok ingóságainak, teljeskörű leltárba vétele, névreszólóan kiadása stb.
Az említett tervek végrehajtásával tovább haladni a szervezet intézményesítésének útján.
A tervek után került sor a vitára, amelyben szót kért községünk polgármestere. Szavaiban gyakori volt a dicsérő szó és a biztatás a további munkára. Őt követően Petheő Attila kért és kapott szót. Mondandója nyitott és mindenki számára érthető volt, amikor elmondta, hogy mennyire fontosak a zászlóvivők, akiket követni lehet, kell. Szólt arról is, hogy akár összeszorított fogakkal is, de meg kell küzdenünk a következőkben ránk nehezedő feladatokkal, ahhoz, hogy megmaradhassunk szülőföldünkön magyarnak.
            A hozzászólások után Simonics Tibor felszólította Malomsokiné Varga Nórát, Malomsoki Istvánt, Pettyem tánccsoportunk vezetőit, Haris Ákost, aki egyetemi tanulmányai végett egy időre lemondott vezetőségi tagságáról, Blaho Zsuzsannát, aki ez évben ünnepelte 60. születésnapját ugyanúgy, mint Hulkó Katalin. Ezek után következtek a 70 évüket betöltők, Bencsik Vilmos és Rajkó Ilona, majd végül, de nem utolsó sorban Németh Ernő, aki ez évben ünnepelte 80. születésnapját. Az elnök Dobosi Róbert, a TV elnöke Petheő Attila és községünk polgármestere Haris József gratuláltak a jubilálóknak és köszönték meg munkájukat a többieknek is. Egy kis ajándék mindenkinek jutott a szál rózsa mellé.
            A közgyűlés zárószavait Dobosi Róbert elnök mondta el, melyben megköszönte a résztvevőknek, hogy elfogadták a meghívást, megköszönte, hogy az év folyamán érdeklődésükkel támogatták a szervezet munkáját, majd záróbeszéde végén mindenkinek kellemes ünnepeket és boldog újévet kívánva elköszönt., miután minden kedves jelenlévőt meghívott a Csemadok Klub átadására és egy kis megvendégelésre.
            Simonics Tibor elköszönt a jelenlévőktől és ezzel a közgyűlést lezárta.
Az este ezzel nem tért véget, a közgyűlésen jelenlévők nagy része átvonult a Csemadok Klubhelyiségeibe, ahol, miután megnézték az újonnan kialakított helyiségeket hosszan szórakoztak egymással és a rég nem látott ismerőseikkel. legtovább, ahogyan azt már megszokhattuk népművelőink bírták a szórakozást. Sok-sok elmondott nóta után egy picit mindenki elfáradva 23:00 óra környékén mindenki hazavonult.
            Ezzel az aktussal végül is befejeződött a kalendári év aktivistáink részére, jön a megérdemelt pihenés, hogy aztán az újévben még nagyobb odaadással készüljenek a megmérettetésekre, fellépésekre.
 
           

Utoljára frissítve (2012 január 24., kedd 08:35) 2011 december 23., péntek 07:21