logo

harmonia-logo

Zárszó a 2009-es év végére

Figyelem! új ablakban nyílik meg. PDFNyomtatEmail

Zárszó -  2009


Ahogyan az évet magunk mögött tudjuk, számadásainkat magunk és mások felé elvégezzük, évzáró gyűléseket tartunk,évzáró mulatságok hangulatát kiélvezzük, egyszóval lezárjuk az évet, a legtöbb esetben hiányérzete támad az embernek. ...

      A hiányérzet, bár szerencsére többnyire csak rövid ideig tart, arra késztet, hogy visszatekintsünk, az alig letudott év eseményeire és az esetleges hányosságokat megpróbáljuk, legalább lélekben bepótolni.
      A technika adta lehetőségével élve, engedje meg a Kedves olvasó, hogy a Csemadok Alapszervezet Naszvad vezetőjeként így utólag reagáljam le a 2009-es évet.
      Az évzáró közgyűlés anyagából nagyon sok informácóhoz juthat, láthatja azt az igyekezetet, amelyet vezetőségünk tagjai az egész év folyamán szinten tartottak, amelyért ezúton is köszönet nekik, láthatja azt a tényt is, hogy kitúzött céljainkat majdnem teljes mértékben sikerült véghezvinni.
      Az ahány hónap annyi rendezvény, régi Csemadok mondásnak, íratlan szabálynak is megpróbáltunk eleget tenni, nyugodtam kijelenthetem sikerrel. Népművelő csoportjaink a Búzavirág éneklőcsoport, a Viza citerazenekar és a Pettyem tánccsoport megélhetésének, szakmai fejlődésének és a fellépések sokaságának biztosítása is a terveinket meghaladó mennyiségű alkalommal sikerült.
     A jövő szempontjából talán a legfontosabb esemény, az ifjusági klubélet beindítása is az év vége fele, hivatalosan 2009. december 20-án, megtörtént, ahogyan a Csemadok Klub felújítása is befejeződött ez időre. Az alábbi képek segítségével betekintést nyerhet  az, ezentúl multifunkciós klubhelyiségként működő helyiségekbe, ahová természetesen nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 

       Végezetül Kedves olvasó engedje meg, hogy megköszönjem Önnek, hogy honlapunkat és esetleg rendezvényeinket látogatja, engedje meg, hogy a világhálón a nagy nyilvánosság előtt mondjak köszönetet szervezetünk vezetőségének az elvégzett feladatokért és a csodálatos közösségért, amely kialakult a röpke egy év alatt vezetőségünkben. Szóljon nekik és persze mindnyájuknak, akiket az alábbi gondolatmenet érint.
Kedves barátaim!
      Mindannyian tisztában kellett, hogy legyünk milyen fontos feladatot vállaltunk azzal, hogy községünk legnagyobb és egyben legaktívabb kulturális társadalmi szervezetének irányítását felvállaltuk, és, hogy munkánk minősége nagyban befolyásolja kicsi közösségünk magyar ajkú, magyarságukat nyíltan, fenntartások nélkül büszkén felvállalók egyre szűkülő táborának mindennapjait és jövőjét. E fontos és egyben felemelő feladat elvégzéséhez nyugodt, egymáshoz őszinte, véleményüket kimondani merő, ám a többség döntését fenntartások nélkül elfogadók közössége lehet csak igazán megfelelő és nyerő.
       Ha e szervezet elnökeként kérhetek valamit a sikeresnek mondható és tartalommal gazdag mozgalmas eltelt  év után, azt mindenképpen kérném, hogy kicsi közösségünk továbbra is ilyen maradjon! 


     Dobosi Róbert a szervezet elnöke
 

Utoljára frissítve (2010 január 29., péntek 12:25) 2010 január 29., péntek 11:27